Bezoek van Omnisword aan Lafayette: De tevreden oudste en jongste deelnemer..

Schermen is plezant om te doen en leuk om naar te kijken …